Właściwości chemiczne
ChemicznyOdpornośćChemicznyOdporność
Stężony kwas chlorowodorowyΔOctan metyluX
Kwas HudroehlDric (10%)Octan etyluX
Skoncentrowany kwas siarkowyXOctan propyluX
Kwas siarkowy (30%)Octan butyluX
Skoncentrowany kwas azotowyXFtalan dibutylu
Kwas octowy (30%)Ftalan dioktylu
Lodowaty kwas octowyXMetakrylan echyluX
Kwas octowy (10%)Metakrylan metyluX
Kwas foraicznyXBenzenX
FenolXToluenX
Wodorotlenek Sodiua (50%)DiietylobenzenX
Aqua aMonia (10%)HeksanΔ
EtanChloroforaX
HeptanWęgielΔ
OctanceTetrachloro-chlorobenzenX
Alkohol medicaBenzyna
MetanolΔNafta oczyszczona
EtanolΔTerpentyna
IzopropanolΔSolvent Waphtha
ButanolΔUrfuranX
Denaturowane alcohloΔFurfuralX
Benzenowy kwas węglowyXAlkohol furfurylowyX
Formaldehyd (40%)TetraydrofuranX
AcetaldeyleXWitrosethaneX
BenzaldehydΔNitroetanX
Eter metylowyΔNitrobenzenX
EterΔAcetonitrylX
IzopropylΔAkrylonitrylX
Tlenek propylenuXAzyl dietylowy
DioksanXDimetyloformanidX
Rozpuszczalnik włóknaΔAnilinaX
AcetonXSłona woda (10%)
ButanoneXwoda morska
Methyl izobutylketeoneXWoda z mydłem (1%)
CyeloheksanonXNadtlenek wodoru (10%)
EthyI foraateX
UWAGA: O: BRAK X; Rozpuszczony Δ: Opuchnięty, popękany